Parīt pati Jāņu diena, Līgo, Līgo...


Līgojati, līgojati 
Nav vairs tālu Jāņu diena
Šī dieniņa rītdieniņa
Parīt pati Jāņu diena


Visa bija Jāņu zāle,
Ko plūc Jāņu vakarâ:
Zilgalvite, papardite,
Sarkanais āboltiņš.


Man' māmiņa bārtin bāra,
Bez vaiņaga staigajot:
Ja nebija citu ziedu (puķu),
Vij no bērzu žagariem.


Visi putni priecājās,
Jāņu dienu gaidīdami;
Kad atnāca Jāņu diena
Visi spārnus plivināja.


Jāņu rītu zelta rasa
Tad saulīte rotājās
Brīžam zila, brīžam zaļa
Brīžam tīra sudrabiņaPļavas dziesmu nodziedāju, 
Par pļaviņu pāriedama; 
Man piebira pilnas kurpes 
Zilu ziedu, zelta rasas.Sanācieti Jāņa bērni 
Sagaidieti Jāņu dienu 
Jāņa diena lepni nāca 
Ugunīs(i) vizēdama

Aija Elliņa  – (2015. gada 21. jūnijs 13:40)  

Ooo, pļava un saulīte- pasakaini! :) Līgo!

Ierakstīt komentāru