Parīt pati Jāņu diena, Līgo, Līgo...

09:31


Līgojati, līgojati 
Nav vairs tālu Jāņu diena
Šī dieniņa rītdieniņa
Parīt pati Jāņu diena


Visa bija Jāņu zāle,
Ko plūc Jāņu vakarâ:
Zilgalvite, papardite,
Sarkanais āboltiņš.


Man' māmiņa bārtin bāra,
Bez vaiņaga staigajot:
Ja nebija citu ziedu (puķu),
Vij no bērzu žagariem.


Visi putni priecājās,
Jāņu dienu gaidīdami;
Kad atnāca Jāņu diena
Visi spārnus plivināja.


Jāņu rītu zelta rasa
Tad saulīte rotājās
Brīžam zila, brīžam zaļa
Brīžam tīra sudrabiņaPļavas dziesmu nodziedāju, 
Par pļaviņu pāriedama; 
Man piebira pilnas kurpes 
Zilu ziedu, zelta rasas.Sanācieti Jāņa bērni 
Sagaidieti Jāņu dienu 
Jāņa diena lepni nāca 
Ugunīs(i) vizēdama

You Might Also Like

1 comments

Paldies, ka atradāt laiku, lai ielūkotos manā blogā!


Man patīk dalīties, taču visa šajā blogā pieejamā informācija un fotogrāfijas ir likumīgs "Mammas roku" īpašums un nedrīkst tikt izmantots komerciāliem mērķiem! Turpretim visi laipni aicināti smelties idejas un iedvesmu sadzīvei un dāvanām mīļiem cilvēkiem!
Man ļoti patīk, ja rakstāt par mani, taču liels lūgums allaž pievienot atsauci uz blogu "Mammasrokas"! Veiksmīgu un darbiem bagātu dienu!